ความเป็นพิษจากพืชบางชนิดต่อสุนัข

ความเป็นพิษจากพืชบางชนิดต่อสุนัข
September 3, 2016 Comments Off on ความเป็นพิษจากพืชบางชนิดต่อสุนัข สุนัข tangkwa

ความเป็นพิษจากพ์ชบางชนิดต่อสุนัข

พืชหลายชนิดก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อสัตว์ โดยเกิดความเป็นพิษจากสารกลุ่มต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของพืชหรือเกิดจากเมตตาบอไลน์ที่ได้จากการเกิดเมตตาบอลิซึมในพืช

พืชชนิดต่างๆที่มีรายงานในสุนัข

 1. สาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงิน
  ส่งผลทำให้เกิดการทำลายตับ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดอนุมูลอิสระรบกวนการหายใจ ทำให้เกิดอัมพาตได้
   อาการ
  แสดงความเป็นพิษต่อตับแบบเฉียบพลัน เช่น อ่อนแรง ท้องเสีย เยื่อเมือกซีด ช็อคอาจทำให้ตายได้ในเวลา 2-3 วัน
  กล้ามเนื้ออ่อนแรง เยื่อเมือกคล้ำ อัมพาตและตายในเวลาอันรวดเร็ว
  2. ลิลลี่
  ยังไม่ทราบสารพิษในลิลลี่แต่พบว่าทำให้เกิด renal tubular necrosis ขนาดที่ทำพิษในสัตว์เมื่อได้รับสารสกัดจากใบและสารสกัดจากดอก 568 mg/kg และ 291 mg/kg
  อาการ
  เบื่ออาหาร อาเจียน และอ่อนแรง ได้ภายใน 6-12 ชั่วโมง หลังรับสารจากนั้นเกิดความรุนแรงขึ้นหรือเกิดไตวายและปัสสาวะน้อย ดื่มน้ำมาก อาเจียน ท้องเสีย ซึม แมวบางตัวแสดงอาการทางประสาท เช่น เดินโซเซ ส่ายหัว ตัวสั่น ซัก
  3. ปรง
  ปรงไม่ได้เป็นปาล์มอย่างแท้จริง มีลักษณะกำ่กึ่งปาล์มและสน สารพิษที่พบในปลงคือ cycasin ซึ่งพบในทุกส่วนของปรง โดยเฉพาะเมล็ด ปรงเป็นพืชที่ค่อนข้างเป็นพิษจึงไม่แนะนำให้ปลูกในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยง
     อาการ
  cycasin ในปรงประกอบด้วยโมเลกุลของกลูโคส ซึ่งจะถูกเปลี่ยนแปลงในทางเดินอาหารเกิดเป็นสารประกอบที่เป็นพิษต่อตับและทางเดินอาหาร

by : petdeecare.com

About The Author